bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Strona główna


 

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8, 66-200 Świebodzin

                                                              tel.: 68 38 256 95

                                                   sekretariat tel.: 68 38 210 66

e-mail: sekretariat@pup.swiebodzin.pl

             zisw@praca.gov.pl

 


Godziny Pracy Urzędu:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 15:00

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek – Piątek: 7:30 - 13:00
 

Rejestracja czynna od 7:30 do 13:00
 

Wydawanie biletów w biletomacie od 7:30 do 12:30 

 

Dzienny limit biletów do rejestracji  wynosi 20 biletów 

 

EURES Polska - sieć europejskich ofert pracy

 

 

UWAGA!!!

 

Zgłoś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego!!!

Aby członek rodziny mógł korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, wystarczy aby jedna osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym zgłosiła go do tego ubezpieczenia. 

Kogo możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny

· swoje dziecko, dziecko męża lub żony, dziecko przysposobione, swojego wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat,
a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do skończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku. 

· swojego męża lub swoją żonę,

· wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy pozostają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

 

UWAGA!!!

 

Ze względu na obecną wyjątkową sytuację oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych pracowników, podjęto decyzję o zamknięciu Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie dla interesantów od 16 marca 2020 r. do odwołania.
 

Urzędnicy pracują normalnie i można kontaktować się z nimi listownie, telefonicznie oraz mailowo (dane poniżej)

sekretariat@pup.swiebodzin.pl

zisw@praca.gov.pl

W razie pytań lub wątpliwości zaleca się kontakt telefoniczny – bezpośrednie numery telefonów są dostępne na stronie internetowej www.pup.swiebodzin.plw zakładce: kontakty – spis telefonów.

Zaleca się rejestrowanie osób jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez portal: www.praca.gov.pl w Świebodzinie oraz wysyłanie wniosków, podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego) bądź korespondencyjnie.

 

UWAGA!!!

 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

 

W związku z powyższym proszę o rozważenie tej informacji i powstrzymania się od rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w celu m.in. uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.


UWAGA!!!

 

W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa w powiecie świebodzińskim Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie zaleca ograniczenie wizyt osobistych w Urzędzie do minimum.

Zaleca się rejestrowanie osób jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez portal: praca.gov.pl w Świebodzinie oraz wysyłanie wniosków, podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego) bądź korespondencyjnie.

W razie pytań i wątpliwości zaleca się kontakt telefoniczny – bezpośrednie numery telefonów są dostępne na stronie internetowej www.pup.swiebodzin.pl 
w zakładce: kontakty – spis telefonów.

 

Powyższa informacja nie dotyczy osób, które mają wyznaczony termin wizyty w Urzędzie lub są wezwane na określony termin.

 

PISMO MINISTERSTWA 


 

                                     UWAGA!!!
 

INFRMACJA DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA -------- INFORMACJA DO POBRANIA 

 

UWAGA!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie informuje, iż w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŚWIEBODZIŃSKIM (III)

 

prowadzona jest rekrutacja osób młodych, tj. do 30 roku życia na formę pomocy jaką jest bon na zasiedlenie.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia oraz spełniasz wymagania określone w projekcie* to możesz ubiegać się o bon na zasiedlenie, który stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

 

*Więcej informacji dotyczących tej formy wsparcia oraz pomoc przy wypełnieniu wniosku można uzyskać u swojego doradcy klienta

 

Za życiem

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIEBODZINIE

zaprasza do:

zapoznania się z przyjętymi rozwiązaniami w zakresie wsparcia rodzin borykających się z problemami związanymi z niepełnosprawnością jednego z jej członków w obszarze rynku pracy.

 

Rozwiązania ułatwiające opiekunom osób niepełnosprawnych powrót do aktywności zawodowej, m.in.:

 

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

  • zrefundowanie podmiotowi kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
  • prace społecznie użyteczne w celu wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych
    w realizacji codziennych obowiązków domowych przewidziano możliwość        skorzystania z pracy osoby kontynuującej prace społecznie użyteczne w          wymiarze 10 godzin tygodniowo. Pomoc jest świadczona na rzecz opiekunów  osoby niepełnosprawnej w realizacji ich codziennych obowiązków domowych.

 

Wymienione formy pomocy kierowane są do zainteresowanych :

 

 

Kontakt:  Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie ul. Studencka 8, 66 -200 Świebodzin

tel. 68 38 210 53, 68 38 210 57.

 

Wersja do drukuPowiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: